MEDIAWIJSHEID VOOR KINDEREN IN HET BASISONDERWIJS

Workshop Mediawijsheid


Beschrijving
Computers, tablets, smartphones beheersen ons leven, de informatiestroom is nog nooit zo groot geweest. Bewust omgaan met media is daarom essentieel, want voor je het weet raak je gevangen een een stroom van informatie, desinformatie, nieuws, nepnieuws enz. In deze workshop leert het kind wegwijs te worden op het gebied van media, internet en email.
Mediawijs
Om te beginnen leren we de computer kennen, want dat is de basis van alle mediadragers. Vervolgens leren de kinderen omgaan met het internet en alles wat daar mee samenhangt. Wat is het internet, hoe vindt je wat je zoekt en hoe controleer je of dat wat je gevonden hebt ook klopt? Hoe ga je om met Email, wat is het en waar moet je op letten? Kan je Emails zomaar vertrouwen? Wat is nepnieuws eigenlijk en wie maakt dat? Hoe ontdek je of iets echt of nep is? Wat zijn Social Media en hoe ga je daar mee om? Hoe bescherm je je privacy op het internet? Pesten op het internet? Hoe gaat dat en wat kan je er tegen doen? Hacken, wat is dat en hoe bescherm je je daar zo goed mogelijk tegen?

Workshop in 10 lessen
Elke les wordt er nieuwe onderdelen behandeld die vervolgens direct middels een spannende opdracht worden geoefend. Het kind leert het internet kennen en weet hoe het zijn/haar privacy moet beschermen. Het kent de gevaren van internet en weet hoe het gevonden informatie zo goed mogelijk kan controleren.

Het kind leert omgaan met email en leert misleidende emails te herkennen. Het weethoe reclame op internet en via email de gebruiker probeert te verleiden om haar/zijn prive gegevens, inclusief evt wachtwoorden etc prijs te geven.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee…
Middelen
1 computer of ipad per 2 leerlingen en internet
Prijs
60 Euro per les van 60 min. (ex btw)